Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. De deeler bevat uitsluitend factoren 5.

1782 : 25 = 7128 : 100 = 71, (door deeler en deeltal met eenzelfde getal te vermenigvuldigen, wordt de deeler tot een term der schaal herleid) of 1782 : 25 = 17 x 100 : 25 + 82 : 25 = 17 x 4 + 3 = 71, (door het deeltal te splitsen in een veelvoud van dien term der schaal, waarvan de deeler een factor is).

Is de deeler een veelvoud van een getal, uitsluitend uit factoren 5 bestaande, dan wordt door vermenigvuldiging (d.w.z. door toepassing der eerste methode) de deeling teruggebracht tot een met kleinere getallen b.v. 17482:75 = 69928 : 300 = G99 : 3 = 233. Op dezelfde wijze kan , als de deeler uitsluitend factoren 2 bevat, door vermenigvuldiging de deeling teruggebracht worden tot die door een term der schaal, maar, al is het (met het oog op toetsing van het inzicht) niet kwaad, op deze handelwijze de aandacht te vestigen, een bekorting is het niet.

3°. De deeler ligt bij een eenvoudig veelvoud van een term ter schaal (21, 61,..19, 69,.'..); in dit geval kan vergelijking met dit veelvoud de benadering bij elke gedeeltelijke cijferbewerking bekorten.

4°. De deeler kan in factoren ontbonden worden.

3720 : 48 = 3720 : (6 x 8) = 620 : 8.

5°. De deeler ligt dicht bij een term der schaal (deelen met behulp van het arithmetisch complement).

178745 : 98= 1787 x 100 + 45.

= 1787 x 98 + 1787 x 2 + 45.

= 1787 x 98 + 3574 + 45.

= 1787 x 98 + 35 x 98 + 70 + 74 + 45.

= 1787 x 98 + 35 x 98+ 189.

= 1787 x 98 + 35 x 98 + 1 x 98 + 91.

= 1823 x 98 + 91.

Sluiten