Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°- £> i, i behooren bij elkander, evenals £ en

De volgorde dezer groepen wordt bepaald door de grootte van den noemer der eerste breuk uit elke groep, terwijl | met zijn ondeelbaren noemer geheel achteraan komt.

3°. De volgorde der groepen met noemers van 10 tot 20 loopt parallel met die van noemers tot 10; de breuken met ondeelbare noemers komen, naar de grootte gerangschikt, weer achteraan.

Gelijk bekend is, behandelt Versluys de breukeenheden in de volgorde: -i, ^ en wel om

de volgende redenen:

1°. Door op ^ dadelijk j te laten volgen, wordt er herleid, wat niet het geval is, als op £ dadelijk £ volgt.

2". Bij de behandeling van i staat op den voorgrond, dat twee halven = een geheel, ook bij de behandeling van ^; bij de behandeling van } na | echter niet.

Daartegen kan echter aangevoerd worden:

lu. Yoor het goed inzien der waarheid, dat twee (drie, enz.) halven (derden, enz.) een geheel vormen, is het noodig, dat op ^ volgt ^, dan |, enz.; na eene behandeling van twee gevallen mag toch zeker geen algemeene regel volgen. Yoor dit doel, „eene hoofdzaak bij alle breuken", kunnen twee gevallen niet volstaan, zoodat dit argument niet voldoende is, terwijl trouwens bedoelde waarheid ook wel bij de boven gegeven volgorde ingezien wordt.

2°. Hoe waar ook, dat er herleid wordt, dit heeft tevens het voordeel, dat pas opgedane kennis herhaald wordt, zonder dat de leerlingen dit als herhaling voelen.

Sluiten