Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschieden, dat reeds in dit leerjaar zekere vaardigheid verkregen moet worden.

IV. Vereenvoudiging van breuk en.

Dit geschiedt, door na te gaan, hoeveel der gegeven deelen tot een nieuw deel vereenigd kunnen worden en hoeveel van die groepen in den teller aanwezig zijn. Zoo wordt b-v- vereenvoudigd, door na te gaan, in welke deelen 12 kan (in tweeën, drieën, vieren en zessen) terwijl 9 alleen in drieën kan. Alzoo kunnen 2, 3, 4 en 6 twaalfden tot een nieuw deel vereenigd worden, maar de teller laat slechts een combinatie van 3 twaalfden tot 1 vierde toe en bevat 3 van die combinaties, zoodat ^

V. Optelling en aftrekking van gelijknamige breuken.

A. 1. Breuken, waarvan de som < 1.

2 > 1

• v 9 r> n y) ^

3. Gemengd getal -f- breuk, waarbij de som der afzonderlijke breuken < 1.

4. Gemengd getal + breuk, waarbij de som der afzonderlijke breuken > 1.

5. Gemengd getal + gemengd getal , waarbij de som der afzonderlijke breuken < 1.

6. Gemengd getal + gemengd getal, waarbij de som der afzonderlijke breuken > 1. (Natuurlijk wordt ook de som van meer dan twee breuken of gemengde getallen bepaald.)

B. 1. Breuken van breuken.

2. „ „ gemengde getallen (zonder wisselen).

3. Gemengde getallen van gemengde getallen (zonder wisselen).

Sluiten