is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rekenen en het metriek stelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om bij eventueele behandeling de leerlingen te doen inzien, dat hier een andere weg dan de tot heden gevolgde noodig is, worden ze voor een opgave met vrij groote getallen geplaatst, waarin de nieuwe noemer gezocht moet worden. Deze nu moet, zooals de leerlingen uit het reeds behandelde weten, „door de oude noemers deelbaar zijn." Onmiddellijk wordt dan ook door hen voorgesteld, het product der oude noemers te nemen, maar door enkele voorbeelden voelen ze, dat die weg vaak zeer omslachtig is, dan toch ontstaan vaak breuken, die zeker vereenvoudigd kunnen worden. Om die vereenvoudiging te ontgaan, behoort er een manier gevonden te worden, tot het zoeken van een getal, waarop de oude noemers gedeeld kunnen worden, een getal, dat tevens zoo klein mogelijk is (dit laatste om met zoo klein mogelijke getallen te werken en om de vereenvoudiging niet in de hand te werken). Wat zijn dus de oude noemers van den nieuwen noemer? (Deelers.) Wat kan dus van de factoren der oude noemers gezegd worden? (Die moeten in den nieuwen noemer zijn.) Het eerste werk is alzoo, de gegeven noemers (stel 36 en 56) in de eenvoudigste factoren te ontbinden, zoodat gevonden wordt:

36 = 2x2x3x3

56 = 2x2x2x7.

Zal nu de nieuwe noemer door 36 deelbaar zijn, dan moet hij bevatten 2 factoren 2 en 2 factoren 3; zal hij door 56 deelbaar zijn, dan 3 factoren 2 en 1 factor 7. Hoeveel factoren 2 zijn dus noodig voor den nieuwen noemer? (3 factoren 2.) Waarom niet meer? (Als er 3 factoren 2 in zijn, zijn er ook 2 factoren 2 in.) Waarom niet minder?