Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(56 bevat 3 factoren 2.) Hoeveel factoren 3 zijn noodig? (2 factoren 3.) Waarom niet meer of minder? (56 bevat geen factoren 3 en 36 slechts 2.) Hoeveel factoren 7 zijn noodig? (1.) Waarom? (56 bevat den factor 7.) Zyn ook nog andere factoren noodig? Waarom niet? (36 en 56 hebben slechts de factoren 2, 3 en 7.)

De nieuwe noemer bevat dus 3 factoren 2, 2 factoren 3 en 1 factor 7; hij is dus gelijk aan 2x2x2x3x3x7 = 504. Na enkele voorbeelden wordt geresumeerd: „Dooide gegeven noemers in hun eenvoudigste factoren te ontbinden en het product der noodige factoren te nemen, wordt de nieuwe noemer gevonden." Thans kan de naam kleinste gemeene veelvoud medegedeeld worden (eenig relief is er wel aan te geven), terwijl het, al worden G.G.D. en K.G.y. onderwezen in verband met de breukenleer, wel gewensclit is, toepassingen van anderen aard aan het geleerde te verbinden ').

Uit deze schets blijkt wel, dat, is de G.G.D. behandeld, de behandeling van het K.G.Y., welke geheel op die van den G.G.D. berust, weinig of geen moeilijkheden meer oplevert; worden alzoo G.G.D. en K.G.Y. behandeld, dan moet de eerste vooraf gaan.

Worden G.G.D. en K.G.V. niet behandeld, dan blijft het vereenvoudigen van breuken geheel geschieden, als in het vorige leerjaar (verg. § 10), terwijl deze handelwijze dan eveneens bij het optellen van ongelijknamige breuken toegepast wordt. Moet b.v. -J-J -f berekend worden en is het

') Voor den G.G.D. zjj hier gewezen op het verdeelen van gegeven rechthoeken in vierkanten, die zoo groot mogelijk zjjn (later de verhouding), voor het K.G.V. op het leggen van centen in ryen van een zeker aantal, enz.

Sluiten