Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeken van het K.G.Y. niet behandeld, dan wordt aldus geredeneerd. De nieuwe noemer moet door 18 en door 28 gedeeld kunnen worden, d. w. z. door 2, 9, 4 en 7. Opgemerkt wordt nu door de leerlingen (in dit geval worden ze vooral tot zulke opmerkingen gebracht), dat als 4 op den nieuwen noemer gedeeld kan worden, dit ook met 2 het geval is, zoodat de nieuwe noemer door 4, 7 en 9 gedeeld moet worden, d. w. z. gelijk is aan 4x7x9').

De optelling van tiendeelige breuken bestaat eenvoudig uit een bloote herhaling van het behandelde, en, al is het (ter verheldering van het inzicht) wenschelijk 2, 4 + 15, 609 + 7, 84 + 0, 8256 b.v. ook te berekenen, door de breuken tot tienduizendsten te herleiden, noodig is dit niet. Zoo de leerlingen gewoon zijn, de eenheden onder de eenheden te plaatsen, zijn vergissingen onmogelijk.

II. Aftrekking.

Xa herhaling van de aftrekking van gelijknamige breuken wordt die met ongelijknamige breuken behandeld, waarbij (ter ongedwongen aansluiting van de decimale breuken) de onderscheiding in gevallen, waarin de nieuwe noemer öf gegeven, öf uit het hoofd te berekenen is, behouden blijft, zoodat de volgende gevallen beoefend worden.

') Het spreekt echter van zelf, dat in dit geval (niet behandelen van G.G.D. en K.G.V.) de keuze van noemers bij optellen, aftrekken en deelen van gewone breuken eenigszing beperkt wordt; bij grootere getallen toch wordt het op den tast bepalen der deelers (al krijgen de leerlingen er wel eenige vaardigheid in) een langwjjlig werk.

Sluiten