Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. De noemer is een der gegeven noemers.

1. Breuken van breuken , b.v. £ —

^ Breuken van ge- i ^ v | 2| — ^ (zonder wisselen). ' mengde getallen I 'V' I 4£ — ££ ( met „ ).

g Gemengd getal van j \ 4$— 1^ (zonder wisselen), 'gemengd getal i 'V') 4£ — 2^ ( met „ ).

4. Aftrekken van decimale getallen.

Wat het laatste betreft, na een herhaling van het behandelde in het vorige jaar, worden achtereenvolgens de gevallen behandeld, waarin het aftrektal tot tienden, honderdsten , duizendsten, enz. herleid moet worden; daarin toch schuilt de eenige moeilijkheid, wijl de bewerking na dit herleiden geheel overeenkomt met de aftrekking van geheele getallen.

B. De noemer is uit het hoofd te berekenen.

C. De noemer moet met behulp van het K.G.V. gezocht worden.

Bij B en C zijn dezelfde gevallen te onderscheiden, als bij A, met uitzondering natuurlijk van het vierde geval.

III. F 'ermenig vuld ig ing.

Allereerst wordt natuurlijk het geval herhaald, waarin X de gewone beteekenis keer heeft.

!1. Geheel getal x breukeenheid . . b.v. 6 x }.

2. „ „ x breuk b.v. 6 X f.

\ 3. „ „ x gemengd getal . b.v. 6 x 2$.

Om de volgende groepen in te leiden, wordt uitgegaan van bewegingen als een halve (een vierde) keer omdraaien, een halve keer om de klasse wandelen, een halve keer langs den omtrek van het bord wijzen, enz. Daarna wordt op

w. a. w. moll, Het Hekenen. 6

Sluiten