Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vraagstukje als: „4 M kosten f 3, wat kost 1 M ? geantwoord : „ 1 M kost ƒ3:4 (tiet vierde deel van f 3) of | keer f 3", zoodat de schrijfwijzen f 3:4 en } x ƒ 3 voor de leerlingen gelijke beteekenis krijgen.

Eerst nu komt de tweede groep aan de orde, n.1. die, waarin het vermenigvuldigtal een geheel getal is.

/ 1. Breukeenheid x geheel getal. . . b.v. }x8.

B . . . 2. Breuk x „ ... b.v. f x 8.

( 3. Gemengd getal x „ ... b.v. 2^ x 8.

De vermenigvuldiging x 8 werken de leerlingen eerst uit als 2f x 8 = 2 x 8 + 6j x 8; met het oog op de vaardigheid, moet dit echter eindelijk geschieden als ?° x 8= = 22&. Daartoe worden ze gebracht door

7 7 •

de vraag: „Hoeveel zevende deelen van 8 moeten er genomen worden?" een vraag, die direct tot den vorm 27° x 8 voert, omdat de herleiding tot zevenden bekend is.

Nu de moeilijkheden met een gebroken vermenigvuldiger overwonnen zijn, moeten die met een gebroken vermenigvuldigtal onder de oogen gezien worden. Dat zij na de eerste volgen, komt hierdoor, dat bij een gebroken vermenigvuldiger en gebroken vermenigvuldigtal (} x | b.v.) drie moeilijkheden te overwinnen zijn (gebroken vermenigvuldiger, X = van, gebroken vermenigvuldigtal), bij } x 8 daarentegen slechts twee (gebroken vermenigvuldiger, x = van), waarvan de laatste afzonderlijk behandeld werd. Het vermenigvuldigtal dan is een breukeenheid, een breuk of een gemengd getal, zoodat drie groepen onderscheiden kunnen worden, welke elk drie gevallen omvatten.

Sluiten