Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuimde (bijgewoonde) en gehouden schooltijden, die tusschen het aantal jongens (meisjes) en het totale aantal leerlingen eener school, die tusschen de oppervlakte van de woeste gronden (bouwgronden, weidegronden) en de geheele oppervlakte van Nederland, enz. in percenten uitgedrukt worden.

3. Eenvoudige berekeningen met het percent.

, 1. Winst (verlies) uit inkoop en percent.

| 2. Verkoop uit inkoop en percent.

a. Winst en lerhes ^ Percent uit winst (verlies) en inkoop (verkoop).

I 4. „ „ in- en verkoop.

Het is n.1. niet noodig, de winst- en verliesrekening afzonderlijk onder de aandacht te brengen; de ervaringsbegrippen zijn in deze helder genoeg, om er op voort te bouwen.

I 1. Totale belasting uit hoofdsom en opcenten.

b. Belastingen j ^ QpCenten ujt hoofdsom en totale belasting.

c. Lon/> der bevolking in zekere stad, zoowel voor afnemende als voor toenemende bevolking.

4. Renteberekening (zonder tijd) uit kapitaal en percent, en omgekeerd percent (kapitaal) uit rente en kapitaal (percent).

Dat de berekening van het percent uit rente en kapitaal

o-aat voor die van kapitaal uit rente en percent is een-

voudig, omdat de eerste gemakkelijker is; de eerste vloeit rechtstreeks uit het begrip voort en komt neer op een eenvoudige deeling van de rente en aantallen honderden guldens van het kapitaal, terwijl de tweede door een redeneering bij het begrip ingelijfd moet worden, zoodat de leerling, om het aantal honderden te bepalen, tot een deeling van rente en percent moet besluiten.

Sluiten