Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Uit de verhouding tusschen twee getallen en het eene getal het andere getal te berekenen. (De hiervoor gevonden oplossing wordt ook toegepast op vraagstukken, tot dusver volgens de eenheidsmethode opgelost, zoodat de leerlingen de vraag: „42 KG suiker kosten ƒ15,75, wat kosten 12 KG?" thans ook beantwoorden als: „12 KG verhoudt zich tot 42 KG als 12 : 42 =: 2 : 7, zoodat 12 KG f x zooveel kosten als 42 KG = £ x ƒ 15,75 = ƒ4,50".)

2. Uit de verhouding tusschen twee getallen die tusschen de som dier getallen en een der getallen te berekenen. (Aandacht verdient vooral de vraag: „de winst is p u'o; welk deel van den verkoop is verloren?")

3. Uit de verhouding tusschen twee getallen die tusschen het verschil en een dier getallen te bepalen. (Vooral weer de

, . , n

vraag: „de inkoop = — van den verkoop; hoeveel u,0 is er gewonnen?")

4. Uit de verhouding tusschen twee getallen en hun som de getallen te bepalen.

5. Uit de verhouding tusschen 2 getallen en hun verschil de getallen te bepalen.

Thans wordt de verhouding tusschen meer dan twee getallen behandeld, waarbij uit A : B = 3 : 4 de beteekenis van A: B: C = 3: 4 :5 direct wordt vastgesteld, waarna ter toepassing de volgende gevallen aan de orde gesteld worden.

1. Uit de verhouding tusschen 3 {meer) getallen die tusschen hun som en elk dier getallen te bepalen.

2. Uit de verhouding tusschen 3 (meer) getallen en één dier getallen de andere getallen te bepalen.

3. Uit de verhouding tusschen 3 (meer) getallen en de som de getallen te bepalen.

Na de verhouding tusschen meer dan twee getallen

Sluiten