Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. HET METRIEK STELSEL

§ 13. Dat op de lagere school het metriek stelsel onderwezen moet worden, zal wel geen tegenspraak vinden; het is maar de vraag, wat die behandeling behoort te omvatten, eene vraag, die beantwoord wordt, door na te gaan, waartoe de kennis van het metriek stelsel dient. Deze nu is in de eerste plaats noodig voor het onderwijs in de natuurkunde; zal n.1. het begrip gewicht ontwikkeld kunnen worden (noodig voor de behandeling van het soortelijk gewicht, de weegwerktuigen, de hefboomen, de wet van Archimedes, enz.), dan moet de leerling te voren zekere vaardigheid in het werken met de begrippen lengte, oppervlak en inhoud verwerven. Aóór het onderwijs in de natuurkunde aanvangt (vóór het vierde leerjaar alzoo) is stelselmatige behandeling van dit deel van het metriek stelsel zeker noodzakelijk. Of deze behandeling 111 het vierde, vijfde en zesde leerjaar voortgezet wordt, hangt ei natuurlijk vanaf, ot dit waarde heeft voor de leervakken , zooals ze in die leerjaren onderwezen worden, of wel, voor de latere levenspraetijk. Nu vindt deze kennis (mits uitgebreid) haar toepassing bij de wiskundige aardrijkskunde, maar vooral in het latere leven. Zonder deze kennis toch is het den leerlingen later onmogelijk, hun leveranciers te contröleeren, of ook maar hun metingen te volgen; het meten blijft dan voor hen een vrij geheimzinnige kunstbewerking, al eischt hun onmiddellijk belang, dat ze er mee

Sluiten