Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getrokken, besteed moet worden aan het z. g. meetkundig rekenen ').

Wat hiertoe verwerkt moet worden, laat zich niet voor elke school vaststellen; daarom volgt hier slechts een overzicht van wat in normale omstandigheden verwerkt zou kunnen worden. Elk onderwijzer hebbe voor zijn klasse (school) een keus te doen, daarbij echter bedenkende, dat het ,n de eerste plaats te doen is, om heldere begrippen aan te brengen, dat volledigheid (voor zooverre er op de lagere school van volledigheid sprake kan zijn) e ec lts in de tweede plaats in aanmerking komt. Wie toch e oofdbegrippen bezit, doet latere uitbreiding gemakkelijk op; hij zal zich eerder weten te helpen dan hij, die wel een geheel opnam, maar zoo haastig, dat hij zich later slechts weet te herinneren „dat hij het geweten heeft"; ook hier is de schijnbaar langste weg het kortst.

• overzicht (slechts gemotiveerd, waar misverstand dreigde) is de leerstof zoo gerangschikt, dat in elk leerjaar wel nieuwe stof wordt behandeld, maar ook telkens die uit vorige leerjaren weer herhaald; alleen zóó wordt het behandelde het eigendom der leerlingen.

nat t ! , 0ntwikke,en di" begrippen ook tot het voorbereidend natuurkundig onderis, het werken met die begrippen (en ook de latere

oTd b gir' r in de Uren' V00r het rekenor-der-«« uitgetrokken, , ' werken tevens rekenkundige vragen beantwoord worden, die

het geheele rekenonderwijs ten goede komen. Het is echter wel duidelijk, dat deze leerstof ,n een leerp.an voor het minder op haar plaats

is, vandaar haar afzonderlijke vermelding.

Sluiten