Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat achtereenvolgens L, dL, cL, DL en HL aan de orde komen. Eerst komen echter de onderdeelen, omdat de aanschouwelijke ontwikkeling van de waarheid, dat 1 L = 10 dL, eenvoudiger is dan die van 1 DL = 10 L.

Na behandeling dezer ruimtematen wordt behoefte gewekt aan een nog kleinere maat, de holle cMs wordt getoond, het verband tusschen cM3 en cL (dL, L) opgespoord en het maatglas behandeld, om met behulp hiervan den inhoud van willekeurige voorwerpen te bepalen, eerst van zinkende, later van drijvende lichamen.

De holle cMJ voert tot kennismaking met den massieven cM (beschouwing van den kubus), terwijl het leggen van cM3 tot balkjes, het bedekken van rechthoeken en vierkanten met cM\ enz. de inhouds-berekening voorbereiden.

HET VIERDE LEERJAAR.

§ lï. 'San de lengtematen worden allereerst de ontbrekende (mM, MM), nog bekend gemaakt; voor het overige bestaat het werken met de lengtematen, voor zooverre dit niet bij de oppervlakte- en inhouds-berekening geschiedt, in het verrichten van herleidingen, die tevens het rekenonderwijs ten goede komen. Daarnaast worden echter de oude namen voor de lengtematen bekend gemaakt, n.1. Nederlandsc/ie mijl voor K.M, Aederl. roede voor DM, Nederl. el voor M, palm voor dM, Nederl. duim voor cM, streep voor mM (voor MM en HM zijn geen oude namen). Met het oog op de eischen van het dagelijksch leven, is bekendheid met deze namen n.1. gewenscht, maar het is niet aan te raden, van deze oude namen uit te gaan. Wat toch is het geval ? De

Sluiten