Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekend worden, n.1. MG, KG of Nederlandsch pond, vaak Kilo genoemd, HG of ons, I)G of lood, G of wichtje, dG of korrel, cG en mG »). Hiermede is het verband tusschen de lengte-, vlakte-, inhouds- of ruimtematen en gewichten aan de leerlingen duidelijk geworden en beginnen deze voor hen een stelsel te vormen, zoodat de naam metriek stelsel voor hen niet te moeilijk is.

HET VIJFDE LEERJAAR.

§ IS. Voor zooverre het berekenen van oppervlakte en inhoud de lengtematen niet herhaalt, kan een enkele maal de afstand tusschen verschillende plaatsen door meting op de kaart uit de schaal berekend worden, een zeer geschikte en interessante herhaling.

De oppervlakte-berekening van rechthoek en vierkant geschiedt thans met gebroken getallen (althans na behandeling der gebroken getallen), en voor het overige wordt ze herhaald bij de nu volgende uitbreiding. Hierbij wordt eerst de driehoek behandeld, en wel, na herinnering aan het opgemerkte omtrent de hoeken, iets omtrent de hoekmeting. Er wordt medegedeeld, dat ter nauwkeurige vergelijking van hoeken een deel van een rechten hoek als maat wordt gebezigd (graad), waarna hoeken van een bepaald aantal graden worden geteekend (gradenboog), waarbij gelegenheid is op te merken, dat bij een hoek van 180 graden de beenen in dezelfde richting

) Al deze gewichten worden met hun twee- en ujj/vouden als werkelijke gewichten gebruikt (in plaats van de dubbele MG wordt echter een gewicht van 25 KG gebezigd).

Sluiten