Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De inhoud en twee afmetingen gegeven, de derde te berekenen.

Natuurlijk gaat de inhoudsberekening van kuben vooraf, terwijl van kube en zuil ook de oppervlakte berekend wordt.

6°. Het prisma.

Eerst wordt het driezijdig prisma beschouwd, welks grondvlak een rechthoekige driehoek is. De inhoud wordt gevonden, door het te beschouwen als de helft van een rechthoekige zuil, waarvan de afmetingen van het grondvlak gelijk zijn aan basis en hoogte van den driehoek, terwijl ook de oppervlakte berekend wordt ').

Op dezelfde wijze worden oppervlakte en inhoud bepaald van het willekeurig driezijdig prisma, van de vierzijdige prisma's, welker grondvlak een parallelogram en trapezium is, terwijl de veelzijdige prisma's slechts besproken worden, meer ook niet, omdat de berekening van oppervlakte en inhoud van deze te veel meetkundige en rekenkundige kennis eischt.

7 °. De cylinder.

Na beschouwing van dit lichaam kan de oppervlakte berekend worden, terwijl ook de inhoud, door vergelijking met de behandelde prisma's, weinig bezwaar oplevert. Zeer aan te bevelen is het, thans eens den inhoud der ruimtematen (voor droge en natte waren) te berekenen.

') Bjj deze oppervlakte-berekening wordt natuurlijk rekening gehouden niet het feit, dat het theorema van Pythagoras niet behandeld is. (Dit blijft achterwege, niet omdat het op zich zelf te moeilijk is. maar omdat het zonder de worteltrekking — die niet behandeld wordt — geen practische waarde heeft.)

Sluiten