Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuk sprake is. De synthetische methode voert tot een blind zoeken en tasten van den leerling, de analytische tot een planmatig opsporen van de wijze, waarop bekende rekenkundige betrekkingen in zeker vraagstuk gegroepeerd zijn. De synthetische methode maakt het oplossen van rekenkundige vraagstukken tot een vervelend geknutsel, de analytische tot een opwekkende oefening in logisch denken. Daarom moeten de rekenkundige 'problemen langs analytischen teeg opgelost worden, zullen ze werkelijk bijdragen tot de verstandelijke vorming. In verband hiermede verdient het zoeken naar verschillende oplossingen nog een korte bespreking. Wijl nu het vinden dezer oplossingen een gevolg is van een helderder, dieper inzicht in de rekenkundige betrekkingen, waarvan in zeker probleem sprake is, is het verkeerd, verschillende oplossingen als regel te eischen; ze worden wel gegeven, als het inzicht rijp genoeg is, en er bij allen steeds op aan te dringen, zou tot onnatuurlijke vervroeging voeren, of wel, van zwakkere leerlingen iets vragen, dat ze nooit kunnen geven.

Aan het bespreken van de waarde, die het rekenen heeft voor de verstandelijke vorming, kan een en ander over rekenkundige vraagstukken, rekenboeken en hun gebruik, vastgeknoopt worden. Dit mag er echter niet toe leiden, de oorspronkelijke omschrijving: „met lust opmerken en oplossen van problemen" uit het oog te verliezen; de leerlingen moeten genoegen vinden in het rekenen. Waar nu lust geboren wordt, als de hersencellen niet meer kracht verbruiken, dan de stofwisseling kan aanvullen m. a. w. als er gearbeid wordt in overeenstemming met de krachten der leerlingen, daar moet aan dezen eisch voldaan worden, door het rekenonderwijs te geven, als de verstandelijke

Sluiten