Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenonderwij s raakt de leerling gewoon, te werken voor iets, dat geen onmiddellijk voordeel geeft, en deze gewoonte zal hem later helpen bij het nastreven van den hoogsten moreelen plicht, het arbeiden voor anderen.

De directe steun, dien rekenen aan de moreele vorming biedt, is uit den aard der zaak gering; deze toch kan bestaan in het wekken van ethische en religieuze sentimenten , in het aanbrengen van moreele kennis en in het gewennen aan het handelen naar moreele principes, maar slechts voor de eerste dezer factoren kan het rekenonderwijs langs een omweg steun bieden, door de rekenkundige betrekkingen in verband te brengen met leerstof, die ethische elementen bevat.

Wat de zedelijke vorming betreft, staat rekenen alzoo achter bij leervakken als geschiedenis en aardrijkskunde, maar èn om zijn waarde voor de levenspractijk èn om die voor de verstandelijke vorming, verdient het rekenen zijn hooge plaats onder de leervakken te blijven innemen.

Sluiten