Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD ').

I. LEERPLAN VOOR HET REKENONDERWIJS.

Het eerste leerjaar. Bladz.

§ 1. De leerstof voor het eerste leerjaar 1.

§ 2. Verdeeling dier leerstof 5.

§ 3. Hulpmiddelen 7.

§ 4. Behandeling van een getal 10.

§ 5. Getal-figuren 17.

Het tweede leerjaar.

§ 6. De leerstof voor het tweede leerjaar, haar verdeeling en behandeling 20.

I. Telling 22.

II. Optelling 25.

III. Aftrekking 28.

IV. Vermenigvuldiging 30.

V. Deeling 37.

Het tierde leerjaar.

§ 7. De leerstof voor het derde leerjaar, haar verdeeling

en behandeling 41.

I. Telling tot 1000 42.

II. Optelling van getallen < 1000 44.

III. Aftrekking „ „ < 1000 45.

IV. Telling van de getallen tot 10 000 .... 47.

V. Optelling en aftrekking met getallen < 10 000 48. VI. Vermenigvuldiging van getallen < 10 000. . 48.

VIL Deeling van getallen ■< 10 000 52.

Het vierde leerjaar.

§ 8. Bewerkingen met grootere getallen 55.

§ 9. De inleidende breukencursus (gewone of tiendeelige

breuken) 61.

') De welwillende lezer sdirappe op bl. 22, reg. 6 v. b. # 7, en verandere op bl. 41 reg. 4 v. b. # 9 in # 7, terwyi op bl. 44 (reg. 1 v. b.» en 48 (reg. 2 v. b.) ten onrechte naar Hoofdstuk III, in plaats van naar Hoofdstuk II verwezen wordt.

Sluiten