Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trip van Zoutland, predikant te Hattem, zoo gelukkig geweest, de oorspronkelijke Fransche uitgave van 1561 te ontdekken. Eeuwen lang keuden we haar bestaan slechts uit historieschrijvers. Réimprimé textuellement par Jules-Guillauine Fick, Genève MDCCCLY, ligt ze thans in keurige reproductie in 12mo voor ons. Het titelblad luidt:

Confession de foy, Faicte d'un comtnun accord par les fideles qui conuersent és pays bas, lesquels desirent viure selon la pureté de 1'Evangile de nostre Seigneur Jesus Christ. 1 Pier. III. Q. Soyez touiours appareillez a respondre a chacun qui vous demande raison de 1'esperance qui est en vous. M.D.LXI.

Gelijk men ziet, worden op het titelblad schrijver, drukker en plaats van herkomst niet genoemd. De klauw der inquisitie zweefde ten jare 1501 te dreigend boven de „verboden boeken" en hun auteurs. °Les fideles qui conuersent és pays bas" was een ongrijpbare personengroep.

De eerste hollandsche druk van 1562 maakt het voor ons doel niet beter. Door de brandwoede der inquisitie hittigljjk vervolgd, was hij zoo zeldzaam geworden, dat aan zjjn bestaan werd getwijfeld, ofschoon Is. Ie Long nog een exemplaar heeft gekend *). Aan Dr. A. van der Linde, op historisch gebied geen onbekende, is het gelukt, een exemplaar op te sporen, dat hij te Nijmegen bij Adolf Blomhert in 1864 in 12mo. uitgaf. In de uitmuntende drukkerij van Joh Enschedé

1) Kort historisch Verhaal van den eersten oorsprong der Nederlandschen Gereformeerden Kerken onder 't kruys bl 84 86-88, 104 v. ' '

Sluiten