Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE GELOOFSBELIJDENIS.

HOOFDSTUK II.

De betrekking der Nederlandsche Geloofsbelijdenis

tot eenige oudere geloofsbelijdenissen.

„Niemand is oorspronkelijk dan God alleen".

Dit woord van mijn grooten leermeester wijlen professor Kuenen geldt ook Guido de Brés. Hij heeft tot het vervaardigen der confessie bronnen gebezigd, van anderer arbeid dankbaar gebruik gemaakt. Vóórdat we de geschiedenis der nederlandsche geloofsbelijdenis in voorwaartsche richting vervolgen, doen we een rugwaartsche beweging. We willen de bronnen van de Brés' arbeid naspeuren. Dit hoofdstuk stelt oen onderzoek in naar de betrekking der nederlandsche geloofsbelijdenis tot eenige oudere geloofsbelijdenissen.

Engeland, Zwitserland en Frankrijk zullen beurtelings onze aandacht vragen.

In onze korte levensschets van Guido de Bres, in den vorigen jaargang van dit tijdschrift opgenomen, waren wij er getuigen van, dat onze hervormer ten jare 1548 uit Bergen in Henegouwen naar Engeland om des geloofs wil vluchtte. Hij toefde er tot 1552. Te Londen heeft hij ongetwijfeld zijn geestverwanten en mede-ballingen, Johaunes a, Lasco, Johannes Utoahove en l'etrus

17

Sluiten