Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzing des geloofs, verwerping der paapsche ceremonieën, als oorbiecht, verbod van te huwen, enz. 14. Van het ambt der herderen, hun wettige verkiezing, Jezus Christus de opperherder, verwerping der papistische hiërarchie als een duivelsche verwarring. 15. De beide Sacramenten, Doop en Avondmaal, verwerping der vijf paapsche sacramenten. 16. De sacramenten leiden tot Christus, door den Geest en door het geloof; het goed recht van den kinderdoop, verwerping der Wederdoopers. 17. Het Heilig Avondmaal, waarin Christus ons waarljjk voedt. 18. Dat wij het woord met de teekenen [der Sacramenten] verbinden moeten. 19. In den Doop zijn het bloed en de Geest van Jezus Christus tegenwoordig, in het Avondmaal worden wij waarlijk en geestelijk gevoed met Christus' lichaam en bloed. 20. Verwerping van de vloekwaardige mis. 21. Van het ambt der overheden.

Reeds deze eerste kennismaking stelt in 't licht, dat de belijdenis der studeerenden nog al Bterk afwijkt van onze nederlandsche confessie Vooreerst in het aantal artikelen, 21 of 37. Dan in het krasse anti-papisme. De verwerping der papistische hiërarchie, der paapsche ceremonieën, en der vloekwaardige mis zijn krasse woorden. De nederlandsche belijdenis bezigt veel bezadigder taal, en doet het uiterste om geen roomschgezinden af te stooten. De beljjdenis der studeerenden spreekt van de aanroeping Gods door Jezus Christus „en niet door heiligen" (art. 12), en verwerpt met name „de vijf paapsche sacramenten" (art. 15). De nederlandsche belijdenis zegt sober, dat wij niet van noode hebben eenig ander middel te zoeken of te versieren [uit te denken], om ons met God te verzoenen, dan

Sluiten