Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

fransche belijdenis, de een 40, de ander 35 artikelen bevattende. De zevende nationale synode van La Rochelle van 1571 verklaarde uitdrukkelijk den eersten, te Parijs in 1559 vastgestelden tekst voor authentiek, en liet tot volle zekerheidsstelling drie exemplaren in minutieus schrift op perkament schrijven, en te la Rochelle, Béarn en Genève deponeeren. Het laatste is in het stadsarchief van Genève 3) nog voorhanden. Sedert heette deze tekst, naar la Rochelle, de Rupellana. Hij telt 40 artikelen, en komt in de meeste bijbelboeken voor.

Het oudste ons bekende exemplaar der 40 artikelen, afzonderlijk gedrukt, bevindt zich in de bibliotheek der H. Genoveva te Parjjs. De titel luidt:

Confession de foy, faicte d'un commun accord par les Francois, qui desirent vivre selon la pureté de 1'Euangile de nostre Seigneur Jesuchrist. 1 Pier. 3. Soyez tousiours appareillez ü respondre a chaeun, qui vous demande raison do l'esperance qui est en vous.

Belijdenis des geloofs, gemaakt met gemeen accoord door de Franschen, die begeeren te leven naar de zuiverheid des evangelies van onzen Ileere Jezus Christus. 1 Petr. 3. Zjjt altijd bereid om te antwoorden aan ieder, die u reden vraagt van de hoop die in u is.

Het is een klein-octavo uitgaaf, twintig bladzijden groot, zonder jaartal en plaatsnaam. De brief aan den koning gaat vooraf. Of deze uitgaaf iets ouder is dan die in de geneefsche bijbels van 1559, waarvan nog velen voorhanden zijn, achteraan staat, kan men niet beslissen.

Aan de verschillende uitgaven der 40 artikelen gaan

1) No. 1905.

19

Sluiten