is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jegens ons bewezen" (art. 16), „Dat wij hierdoor vrijheid hebben, God als onzen Vader aan te roepen (art. 19), zijn liefelijke evangeliewaarheden. Maar de Brés, ten volle deelende het streng calvinistische beginsel, heeft do fransche confessie, zoo wat inhoud als wat volgorde der artikelen betreft, mijns erachtens bepaald verbeterd. De copie overtreft het origineel. Yoor ons Nederlanders een resultaat van onderzoek, om God voor te danken en Zijn dienstknecht te eeren.

Barneveld. F. J. Los.