Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herinneringen aan de oude mededingster van Brugge en Gent. Want in de zestiende eeuw was Yperen, na Brugge, de eerste stad van West-Vlaanderen, een zeer bloeiende plaats. Do hervormden waren er talrijk. De jezuïet-historieschrijver Strada verhaalt van Yperen, „dat er talrijke Calvinisten waren" -4). Meermalen stroomde er martelaarsbloed. Wie er van 26 April 1563 tot 16 April '66 predikanten zijn geweest, is zeer moeielijk te zeggen. Want zij moesten om huns levens wil zich schuil houden, of gedurig van standplaats verwisselen of zelfs vluchten. Eerst na den beeldstorm, Augustus 1566, hielden leeraars en gemeenten zich minder verborgen. Of Robertus Flaminius te Yperen in het genoemde tijdvak predikant was, blijft onzeker Zijn ambtgenoot Mailgaert de Hongere had allom in 't westkwartier ijverig gepredikt. In 1566 was hij predikant te Elverdinge, niet ver van Yperen. Hij werd gegrepen, en 16 April 1567 op de markt te Yperen opgehangen. Waarom kan hij niet van 1563 tot '66 kruisprediker te Yperen, en lid der kruissynoden geweest zijn? Een andere predikant Michiel de Messere werd in Juni aan een boom opgehangen. Een derde predikant Peter do Hase, werd 23 October 1568 levend verbrand. Hebben ook zij de synoden bezocht? Voorts vond ik op het jaar 1566 Karei of Theophilus Rijckewaert, en Roger de Roubais, priesterapostaat, eertijds pastoor te Becelare ten oosten van Yperen, genoemd. Van uit Yperen of omliggende dorpen kunnen ook zij de synoden hebben bezocht.

Duinkerken, gedurende onzen tachtigjarigen oorlog de plaag en schrik onzer zeevarende voorouders, thans op fransch gebied gelegen, was in de zestiende eeuw door haar sterkte en beroemde zeehaven een belangrijke west-

Sluiten