Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis van Brugge slechts predikanten te noemen van 1580 en volgende jaren. Het blijkt zonneklaar, dat de brugsche gemeente van betrekkelijk jongen datum is, niet van vóór 1566, maar van '80. Vandaar dat we vroeger bespraken, dat omstreeks 1565 Guliaem Hosens te Brugge een minister en getuigen van Hondschoote ontbood, om ten zijnen huize zijn kind te doopen. Er was dus destijds geen predikant te Brugge, er was zelfs geen doopgetuige te vinden. Op de beroemde vergadering van meest oost-vlaamsche predikanten en ouderlingen, 29 Juli 1578 te Gent gehouden, tot oprichting en inrichting der geboren wordende kerk, verscheen o. a. uit West-Ylaanderen's hoofdstad „Jan van Vijven, ouderling der gemeente van Brugge, met volle macht om te handelen en te besluiten in alle dingen, noodig tot opbouwing der gemeente Christi". Was deze vleeschhouwer, die reeds in 1566 een zoo werkzaam deel genomen had in de hervormde beweging te Brugge, ook destjjds ouderling? 'tls niet onmogelijk, dat Guliaem Hosens en Jan van Vijven, als ambtelijke of officieuse hoofden eener herderlooze gemeente, de kruissynoden hebben bezocht ten einde om een predikant te verzoeken.

Brugge is slechts drie uur van zee verwijderd. Ruim een uur dichter zeewaarts ligt het grijze Damme, eens een aanzienlijke handelsstad en de woonplaats van Jacob van Maerlant. Ook daar kwam de hervorming eerst omstreeks 1580 op. Hetzelfde geldt van de stad Sluis, aan zee of liever aan de Westerschelde gelegen. Daarentegen in het aanzienlijke open stadje Eekloo nabij Brugge hadden reeds in het merkwaardige jaar 1566 hervormde bewegingen plaats. "Wie er destijds predikant was, blijkt niet.

Sluiten