Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederland plaats greep. Bewijzen genoeg, dat er in de jaren 1563 tot '66 talrijke Gereformeerden te Oudenaarde geweest zijn. Kerkeraadsleden kau ik helaas niet noemen. Het Geuzenbosch nabij de stad, en het dorpje Maria Hoorebeke, zijn aandoenlijke herinneringen aan den bloeitijd en bloedtijd van Oost-Vlaanderen's kerkhervorming.

„Te Ronse in Vlaanderen zijn over vele jaren sommige mannen geweest, die door de predicatiën des dekens van Ronsfc, die naderhand de kettermeester van Vlaanderen en een groot vervolger der waarheid geworden is, den smaak des goddelijken woords ontvangen hebben, waardoor het vuur der waarheid te Ronse en daaromtrent grootelijks ontstoken is geweest". Aldus getuigt een oud geloofwaardig geschiedschrijver -8). O wonder der aanbiddelijke Voorzienigheid! De beruchte Petrus Titelman, de latere inquisiteur van Vlaanderen, verkondigde eerst te Ronse het geloof, dat hij later verwoesten zou, en werd voor sommigen het middel tot eeuwige zaligheid. Was hij voor Joos de Creul, die den 10de" Februari 1565 onthoofd werd, ook de gids ten leven geweest? 't Is in ieder geval te bejammeren, dat ons uit Ronse, een aanzienlijk stadje ver in 't zuiden van Oost-V laanderen op de grenzen van Henegouwen, geen kerkeraadsleden uit de jaren 1563 tot'66 bekend zijn.

Niet ver van de grenslijn tusschen Oost-Vlaanderen en Zuid-Brabant, aan de Dender, ligt de oost-vlaamsche stad Aalst. Andries Berteloot was prediker buiten Aalst, toen hij 27 October 1566 gevangen genomen, en 2 November opgehangen werd. Deze vurige Godsgezant sprak te Antwerpen de priesters en monniken wel op straat

Sluiten