Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was. Doch ik voor mij ben van oordeel, dat Fabritius, als hoofddoel beoogende den laster te stuiten, meer indruk hoopte te maken met een persoonlijke geloofskreet dan met een betuiging van instemming met een kerkelijke geloofsleuze. Dat uit zijn „belijdenissen" dus niet het besluit raag worden opgemaakt, dat Antwerpen in 1564 de confessie van de Bres nog niet synodaliter aanvaard had.

Ysbrand Balck of Balckius, nog meer gelatiniseerd als Trabius (het latijnsche woord trabs beteekent balk), had een veelbewogen levensloop. In 1565 was hij predikant te Antwerpen, in '67 trok hij naar Engeland. De achtste kruissynode van Pinkster 1565 is dus misschien, de negende en tiende synoden van December ] 565 en April '66 zijn dus zeker door hem bijgewoond. Hij was doctor juris, en in de kerk een man van invloed en verdiensten

Ziedaar een kleine oogst uit een groote stad. Uit de jaren 1563 tot '66 moet er, wat de waalsche gemeente te Antwerpen betreft, wellicht aan worden toegevoegd de naam van den beroemden Carolus Niëllius of Charles de Nielles. Hij predikte althans reeds in 1560 te Antwerpen.

De latere antwerpsche predikanten, de beroemde Modet, Smetius, Junius en anderen, komen hier natuurlijk nog niet ter sprake Wel mag genoemd en geëerd worden de bekende Marcos Perez, de rijke bankier, die ouderling der gereformeerde kerk van Antwerpen was. Perez was do finantiëele kracht van het groote konsistorie aldaar, de man voor wiens invloed kardinaal Granvelle zeer vreesde, een hoog ontwikkeld en uitnemend mensch. In 1568 naar Bazel uitgeweken, bevorderde

Sluiten