Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij ook daar de belangen der Gereformeerden, en stierf er in 1572, slechts 45 jaar oud zijnde •j'1).

Tot zoover onze rondreis door oud België.

Bij de vaststelling van ous resultaat herinnere zich de lezer, dat de data der eerste en tiende kruissynode, 26 April 1563 en 16 April 1566, ons onderzoek begrenzen. En dat we, bij gemis van presentielijsten, slechts personen mogen noemen, die de synoden hebben kunnen bijwonen. Wat de predikanten betreft, al de kerkvergaderingen zijn misschien bijgewoond door mr. Philippe van Kamerijk, Octaviaan van Bacourt van Laventhie, Nicolaas van Waasten, Filips Maillard en Simon Baveau van Valencijn, Ainbrosius Wille van Doornik, Coruelis van Lbomme, Gilles du Mont, Cornelis Walraven en Julien van Arinentiera, Peter Hazaert van Hondschoote, Robertus Flamiuius, Mailgaert de Hongere, Michiel de Messere, Peter de Hase, Karei of Theophilus Rjjckewaert, en Roger de Roubais van \ peren, Daniël de Dieu van Brussel, en Carolus Niëllius van Antwerpen, samen negentien predikant-leden. Pórégrin de la Grange van Valencjjn heeft de twee of drie laatste synoden wellicht bijgewoond, Meester Pauwels Millet van Rijssel do drie eerste synoden, Arnould van Duinkerken, en Petrus Bertius zijn ambtgenoot de synoden van 1565, ChriBtophorus Fabritius van Antwerpen de zesde synode van 1 Mei 1564, en Ysbrand Balck van Antwerpen dc twee of drie laatste synoden. Michiel Herlin senior en junior, benevens Jean Mahieu van \ aleneijn zijn wellicht als kerkera.idtdeden tegenwoordig geweest. Guliaam Cornu, ouderling te Doornik, heeft ongetwijfeld do tweede kruissynode van 26 April 1563 te Doornik, en mogelijk de vierde van 24 Juni '63 te

Sluiten