Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter plaatse waar we haar vermelding stellig hadden verwacht. Zoo schrijft artikel 8 voor, dat de studenten, die men ter opleiding naar elders zenden zal, te voren gezien en gehoord en geëxamineerd zullen worden door het consistorie der plaats, vanwaar zij zullen gezonden worden, om te weten of zij geschikt zullen bevonden worden. De confessie als toetssteen van zuiverheid in de leer blijft onvermeld. Artikel 11 bepaalt: „Niemand zal worden toegelaten tot het Avondmaal, dan die te voren onderwezen en zoowel in leven als in leer voldoende bevonden is geworden". Ook hier geen belijdenis als toets.

De zeven laatste synoden zijn allen te Antwerpen gehouden.

De vierde synode is die van la Vigne of Antwerpen van bint-Jan 1563. Voor ons doel heeft zij geen belang.

De vijfde is die van la Vigne van 15 October 1563. Artikel 2 der notulen luidt: „Wat de Ouderlingen en Diakenen betreft, zij zullen uitsluitend in hun dienst worden bevestigd — „ils seront seulement introduits" — door het vóórhouden van hun plicht en diensten, met wederzijdsche beloften'. Vreemd, dat men te Antwerpen het besluit der synode van Armentières niet volgde, en de ouderlingen en diakenen zonder onderteekening der confessie in hun ambt inzette. Geeft het woord „uitsluitend zelfs te kennen, dat men wèl over de bepaling van Armentières beraadslaagd, maar haar verworpen heeft ? Had de belijdenis in twee jaar tijds haar invloed nog niet noordwaarts tot Antwerpen uitgestrekt P

De zesde synode kwam 1 Mei 1564 te la Vigne bijeen. De uitvoerigheid van haar aanteekeningen verhoogt voor ons haar gewicht. De vijfde synodo liet 3,

Sluiten