Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK IV.

De Xederlandsche Geloofsbelijdenis ln het jaar 1566.

P. Bor, Nederlantsche oorlogen, Leyden 1621..

G. Brandt, Historie der Reformatie, Amsterdam 1671.

J. A. Thuanus, Historiarum sui temporis libri XL, Edit. Francofurt. 1625.

M. L. van Deventer, Het jaar 1566, 's Grav. 1856.

Recueil des choses advenues en Anvers, touchants le fait de religion en 1'an MDLXVI. Sans lieu, ni date (Anvers, probablement 1566 ou 1567).

Mémoires de Jacques de Wezenbeke, par C. Rahlenbeck, 1859.

C. G. Montijn, Geschiedenis der hervorming in de Nederlanden, 2de uitg. Arnhem 1868.

J. Reitsma, Geschiedenis van de hervorming en de hervormde kerk dei Nederlanden, 2de uitg. Gron. 1899.

J. Ens, Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der nederduytze kerken van de vereenigde Nederlanden, Utregt 1733.

I. le Long, Kort historisch verhaal van den eersten oorsprong der nederlandschen gereformeerden kerken onder 't kruys, Amst. 1751.

W. te Water, Tweede eeuw getijde van de geloofsbelydenisse der gereformeerde kerken van Nederlant, Middelb. 1672. En Verbond der edelen.

Sluiten