Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergadering] richte, opdat de edelen haar mogen verstaan en in bescherming nemen. Ik zou blijven bij de

Belijdenis van Augsburg [En dan als postscriptum].

Indien uw Belijdenis te veel afwijkt van die van Augsburg, zal zij niet aangenaam zijn; want ze zijn veel en ze zijn machtig, die niet van die partij zullen zijn. [Als onderstaand adres:] Aan den heer St. Aldegonde of aan den heer Gilles le Clercq !).

De hier bedoelde „vergadering" is de samenkomst der verbonden edelen, te St. Truijen of St. Tron in het bisdom Luik weldra te houden. Men zou er beraadslagen over de heffing van gelden, het werven van troepen, en het verleenen eener openlijke bescherming aan de geloofsbelijdenis der Hervormden. Nu leidt dr. van Langeraad uit het schrijven van de Hames af, dat er „den 12<ien Juli nog geen door eene Synode gesanctioneerde Confession de Foy was". Ik voor mij zou er liever uit afleiden, dat de Hames blijkbaar een confessie niet voor een onveranderlijk vaststaand evangelie aanzag. Dat hij zijn tijd toonde te kennen door te onderstellen, dat de politiek en der tijden nood zelfs in zake de leer wel eens een gewichtige stem in de aanstaande synode konden hebben. En dat hij de bestaande calvinistische belijdenis zooveel mogelijk in lutherschon geest wilde doen veranderen.

Reeds wijlen professor Kleyn was van meening, dat dr. van Langeraad de juistheid van Junius' tijdsopgave

1) „Hastez la Synode, et que la Confession soit accommodée le plus qu'il sera possible il la capacité de l'asseniblóe, puisqu'elle s adresse a icelle pour leur faire entendre, et en prendre la souvegarde. Je demeurerois sur la confession d'Ausbourg.... Si Vre Confession est hors de celle d'Ausbourg, elle ne sera bien venuo; car il y en a trop et de grans, qni ne seront a ce parti.... A Mr. St. Aldegonde ou a Mr. Gillis le Clerc". Zie den brief bij Van Deventer, a. w., als bijlage L>., blz. 75 v.

Sluiten