Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

confessie van vóór 1566 de Mei-synode van Antwerpen in 1566 voor haar tekstvaststelling der belijdenis kan gebruikt hebben, moge uit een overzicht der verschillende drukken duidelijk worden.

De oorspronkelijke tekst der belijdenis was de fransche uitgave van 1561, door de Brés zeiven bezorgd. Thysius bericht, dat deze editie bij Jean Crespin te Genève gedrukt werd. Zoo ook dr. van Toorenenbergen!). Dr. van Langeraad2) denkt liever aan plaatsen, die dichter bij de Brés' arbeidsveld lagen, aan Antwerpen of aan de fransche Seine-stad Rouaan. Uit Rouaan liet de Brés de gedrukte exemplaren dar confessie komen.

Den lOden Januari 1562 werd de schuilplaats van de Brés te Doornik ontdekt. Daarbij werden niet minder dan tweehonderd exemplaren van een klein boekje, getiteld „Confession de foy des fidelles dos Pais-Bas" in beslag genomen en verbrand. Twee honderd exemplaren van den oudsten druk onzer confessie! Dat groot aantal kan wel de geheele oplaag geweest zijn. Wie weet, hoe weinige exemplaren vooraf reeds verspreid waren, en den ontijdigen vuurdood ontkwamen.

De heer Jonkheer Trip van Zoudtland, voormalig predikant te Hattem, is niettemin zoo gelukkig geweest, een exemplaar der oorspronkelijke fransche uitgave van 1561 te ontdekken, lly diende de wetenschap, door haar ten geschenke af te staan aan de Koninklijke Bibliotheek te's Gravenhage. „Het haagsche Exemplaar". Réimprimé textuellement par Jules-Guillaume Fick, Genève MDCCCLV, ligt ze thans als keurige reproductie in 12mo voor mij.

Het titelblad luidt vooreerst: „Confession de foy, Faicte d'un commun accord par les fideles qui conuersent és pays bas; lesquels desirent viure selon la pureté

!) A. w., blz. 3. 2) A. w., blz. 116.

Sluiten