Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de 1'Euangile de nostre Seigneur Jesus Christ". Onder dezen titel prijkt een overeind staand fleuron [letterlijk „bloemstuk"] ter grootte van een guldenstuk, een teekening voorstellende een man uit de oudheid, vermoedelijk een israelietisch priester, die voor een altaar staat en beide wijsvingers uitstrekt. Achter hem ziet ge een boom, wellicht een ceder, wijl tot den tempelbouw meest cederhout gebruikt is. Meer op den achtergrond gebouwen, misschien de tempelgebouwen van Jeruzalem. En in de wolken de vier hebreeuwsche letters voor den naam Jehova. Het fleuron is omgeven van een vinjet [letterlijk „lofwerk"], een randschrift met de bijbelwoorden: „Omnia. Veterascent. Dominus. Autem. Permanebit. Ps. I O Z". [Alle dingen zullen verouden, maar de Heere zal staande blijven. Psalm 102]. Dan volgt de tekst I Pier. III. (I Soyez tousiours appareillez a respondre a chacun qui vous demande raison de 1'esperance qui est en vous. M. D. LXI.

Wat deze uitgaaf verzelt, bespraken we uitvoerig in hoofdstuk één, maar worde hier kort herinnerd.

Op de keerzijde van het titelblad staat een „Sonnet", een versje van veertien regels, dat koning en rechters herinnert aan de latijnsche rechtspreuk: „Hoor ook de andere partij". Dan volgt een „Epistre", een brief van zestien bladzijden aan den koning, waarboven staat: „Les fidelles qui sont és pays bas, qui desirent viure selon la vraye reformation de 1'Euangile de nostre Seigneur Jesus Christ, au Roy Philippe leur souverain seigneur". De beido volgende bladzijden komen den lezer tot een kloek belijden des geloofs opwekken. Zij bevatten „Avcvns passages du novveav testament, par lesquels tous fidelles sont enhortez & rendre confession de leur foy deuant les hommes", een vijftal bijbelteksten. Dan eerst leest ge de „Confession vrayement chrestienne, Contenant le salut eternel de 1'ame", 35 bladzyden beslaande. Boven artikel één staat „Article

Sluiten