Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lezer heeft reeds opgemerkt, dat op het titelblad de fleuron, de teekening ontbreekt. Overigens heeft de nederduitsche vertaling alles wat het fransche origineel bevat, in dezelfde volgorde.

De tweede nederlandsche vertaling dateert van 1563. Ze heeft den titel „Bekentenisse ofte Belijdenisse des Gheloofs". Ze werd opnieuw uitgegeven door Anth. 1 hysius in zijn „Corpus doctrinae" 1615, en naar deze uitgave afgedrukt in de editie der symbolische schriften, te Dordrecht bij Mattheüs de Vries in 1725 verschenen. Ook Bekker heeft haar.

Reeds in 1564 verscheen de derde nederlandsche vertaling der confessie, met titel als in '63. Een exemplaar in 8° is in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. Een afdruk komt voor bij H. E. Yinke, Libri symbolici Eccl. Ref. Nederl., 1846.

Dr. A. van der Linde biedt in zyn inleidend woord een proeve van tekstvergelijking der nederlandsche uitgaven van 1562, '63 en '64. De beide laatsten waren niet eenvoudig afdrukken van de eerste. Want ze zijn verschillend gecorrigeerd. De druk van '64 is nauwkeuriger, sluit zich dichter aan bij den oorspronkelijken van '62, dan de druk van '63. Hieromtrent verwijs ik den belangstellende naar mijn aanteekening !).

Ed. 1562. Ed. 1563. Ed. 1564.

!) Fol. 10 reg. 2 v. o. onschuldich onveronschuldelic ontschuldich

Fol. 11 reg. 2 v. b. Cantica Canticum Cantica

Fol. 11 reg. 4 v. o. de die de

lol, 12 reg, 3 v. b. woorde woorde woorden

Fol. 12 reg. 14 v. o. en zijn en zijn zijn

Fol. 13 reg. 9 v. o. Manicheus Manea Manicheus

Fol. 13 rog. 9 v. o. Praxea Praxeas Praxea

Fol. 134 reg. 10 v. o. gheboorten geboorte gheboorten

Fol. 14 reg 4 v. o. verderffenisse verderlfenisse verdoemenisse

Fol. 146 reg. 10 v. o. dieselue de selve dieselve

Fol. 16i reg. 16 v. o. afkoemste Afcomste Afkoemste

Sluiten