Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

disant quo Dieu a fait les siecles par son Fils. Saint Paul dit encores que Dieu a cree toutes choses par Jesus Christ. II ne pouuoit creer toutes choses par son Fils qu'il ne fust desia dés alors. Ende dat S. Joan het woordt noemt, noemt S. Paulus Sone, segghende, dat God de werelt of eeuwen door synen Sone ghemaeckt heeft. Daer en bouen seyt S. Paulus. dat God alle dingen door Jesum Christum heeft gheschapen. Hy en konde alle dinghen door synen Sone niet scheppen, of hy moest van doen aireede zijn". Het werd nu, korter en krachtiger: „De apostel zegt, dat God de eeuwen door zijn Zoon gemaakt heeft; insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft; zoo moet dan degene die genaamd wordt God, het Woord, de Zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, als alle dingen door Hem geschapen werden".

Na de aanhaling van Micha V : 1 liet de synode vervallen de aanhalingen van Col. 1 : 15ft en Ps. II: 12. „II est le premier nay deuant toutes creatures, il est sans commencement de iour, sans fin de vie. Au Pseau. 2, Tu es mon Fils, ie t'ay auiourd'huy engendré: Baisez le Fils, etc. Hy is deerste gheboren voor alle creatueren, hy is sonder begin der dagen, sonder eynde des leuens. Inden tweedden Psalm: Ghy zijt mijn Sone, ick hebbe dy heden gheboren: Kust den Sone etc.

Het slot van artikel 10 luidde tot dusver: „Lequel nous inuoquons, et adorons toute nostre vie. Dien wij aanbidden ende aenroepen alle de daghen ons leuens." Het werd veranderd in: „Wien wij aanroepen, aanbidden en dienen".

Artikel 10 is blijkbaar in 1566 geheel overgewerkt.

Opmerkelijk is de bekorting in artikel 12, waar thans van de duivelen beleden wordt: „Loerende.... om alles te verwoesten door hun bedriegerijen". De uitgave van 1561 heeft „tromperie", de drie oude nederlandsche uitgaven „listicheyt ende bedrocli". In 1566 is het meer-

Sluiten