Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangebrachte, welke door de wedergeboorte geopenbaard wordt. b. De tweede, een uitwendige, is de inwijding tot de christelijke heiligheden". Iets verder verklaart de schrijver dat wij verplicht zijn christenkinderen te doopen, „wijl wij de macht der erfzonde door het in onze handen gelegde genademiddel niet vroeg genoeg kunnen breken" ').

Tot zoover ons roomsch en luthersch getuigenverhoor. Het moge zijdelings ook dit nut afwerpen, dat het doe zien, welk een allerbelangrijkste en hoogst leerzame historisch-dogmatische studie we nog steeds van een kundig gereformeerd theoloog verwachten. Want als één enkele uitdrukking uit artikel 15 zulk een eersteling bood, hoe groot zal dan wel de oogst uit heel de confessie zijn.

Maar genoeg. In 1561 verklaarde de belijdenis aangaande de erfzonde: „Et n'est pas aboli mesme par le Baptesme". Hetgeen in 1562 aldus vertaald werd: „Ende en wert oock door de doope [den doop] niet wech ghenomen". In 1566 breidde de synode deze ontkenning aldus uit: „Et n'est pas aboly mesme par le Baptesme, on desraciné du tout, veu que tousiours les bouillons en sortent comme d'une malheureuse source". De officieele vertaling hiervan luidde in de nederlandsche uitgave van 1582: „Sy wort ook selfs door den Doop niet te niete ghedaen, noch geheel uitgeroyt: aengesien datter altijd rivierkens [bouillons — bobbels, blaasjes] wtvloeyen als wt een onsalighe fonteyne" [source = bron, wel]. De officieele middelburgsche uitgave van 1611 heeft het eerst: „Zij is oock selfs door den Doop niet

1) Hutterus redivivus oiier I)o«.rmatik der evangelisch-lutherischen Kirche. Ein dogmatisches Repertorium für Studirende. Siebente, verbesserte Aultage. Leipzig 1848. § 12w2. Baptismus. S. 301: „Finis et effectus: a. primarius [internus] est gratiae collatio et collatae obsignatio, quae regeneratione exseritur; b. secundarius [externus] est ad sacra christ. initiatio." S. 302: „weil wir die Macht der Erbsünde dureh dasinunsre Hinde gelekte Gnadenmittel nicht früh genug brechen können'*.

Sluiten