Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK IV.

l)e ncderlandsclie geloofsbelijdenis in het jaar 1566.

{Slot).

De meest bekende verandering in onze belijdenis, die de synode van 1566 aanbracht, is die van artikel 16, handelende „Van de eeuwige verkiezing Gods".

Reeds de oorspronkelijke waalsche tekst van 1561, laat mij dit curieuse feit even vooropstellen, heeft een merkwaardige drukfout. Het redebeleid van artikel 16 is: „God heeft door de uitverkiezing zich zeiven zoodanig bewezen als Hij is, te weten: barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordien Hij .... Rechtvaardig, doordien Hij". Welnu, die tweede aanhef „Rechtvaardig" is reeds in '61 foutief het slot van den eersten aanhef geworden, en werd een meervoudsvorm. De tekst

luidde in '61 foutief: „Misericordieux sans aucun

esgard de leurs oeuures iustes: en laissant les autres en leur ruine". En moest luiden: „oeuures: Iuste, en laissant" etc. De oude nederlandsche vertalingen namen de fout over, daar zij vertalen: „Barmhertich dat hy

verlost , sonder eenich aensien van hare goede werc-

ken: ende midts dien dat hy de andere laet in haer verderf." De vertaling had moeten luiden: „zonder

5

Sluiten