Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met dezelfde bijbelteksten als kantteekeningen zijn onze twee confessiën bewapend. Gij zoudt ter onderscheiding die van 1562 de belijdenis kunnen noemen, en die van '66 de bekentenis. Want boven de bladzijden der confessie van '62 staat „Belydenisse des Gheloofs", boven die van '66 „Bekentenisse des Gheloofs". Ons tweetal besluit met de „Yermaninghe ende vertooch tot den Ouerheden van den Nederlanden".

Wie heeft de uitgave van het brusselsch exemplaar bezorgd? En was hij dezelfde persoon, die vier jaren tevoren voor de eerste nederlandsche uitgave het vertaalwerk volbracht?

Op de laatste vraag kunnen we niet met zekerheid antwoorden. Op de eerste schijnt ons boekje zelf een zeer aannemelijk bescheid te geven. Het is namelijk op ouderwetsch degelijke wijs in een stevig leder bandje ingebonden. Het bandje is kennelijk ouder dan menige grijsaard. Op den rug tussche'n gouden strepen en figuren staat met galden letteren „G. van Wing". Evenzoo staat op het titelblad in het bekende schrift van voor twee honderd jaar geschreven: „Autor est Godfrid v. Wingene, Praeceptor.... Joh. a Lasco

gefahrt in Engelland; vide plura apud Out-

hovium in... Warschouwinge, (8°) 1723. pag : 217. 218. 219. ib 220. 221. 222". Hetgeen, met weglating van dat gedeelte van liet handschrift, dat ik niet ontcijferen kon, zeggen wil: „schrijver is Godfried v. Wingen, gouverneur [bij de kinderen van?] Joh. a Lasco,... gegaan naar Engeland; zie meer bij Outhovius in [zijn?] Warschouwinge, 8", 1723, blz. 217—222.

Denken sommigen aan Moded als vertaler '), ons boekje noemt tot tweemaal toe Godfried van Wingen.

1) Vgl. Le Protestantisme Beige, avant pendant et après les troubles du Wie siècle. Considerations historiques par un Beige. Bruxelles, Anvers, 1856, p. 90.

Sluiten