Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den loop te brengen. De drie predikanten begaven zich insgelijks naar Embden.

Gansch Nederland kreeg nu een ander aanzien. Met gelijke hevigheid, als men onlangs beelden en altaren had afgeworpen, brak men nu de kerken der Gereformeeerden en Lutherschen af. Aan do binten, tot galgen gebezigd, hing men de stichters. Velen huichelden, altijd katholiek geleefd te hebben, gingen geregeld ter misse en te biecht, en kochten de „papen" om. In der rijken huizen stond de disch gedekt voor de geestelijkheid, die nooit met grooter eerbiedenis en nederigheid gevleid werd. Anderen, achterhaald op woorden of werken, dikwijls bedragen van degenen die met hen ter preek plachten te loopen, vonden zich nergens veilig. Eenigen, onder den schijn van gewetensvrijheid te zoeken, maakten zich uit de voeten voor hun schuldenaars, dien zij niet zagen te voldoen.

Voorwaar, een booze tijd. Wie had in den voorzomer van 1566 de ellende van '67 kunnen voorzien? Maar ook — lof zij der Voorzienigheid Gods! — wie had in'67 het jaar der verlossing 1572 durven voorspellen?

Koudekerk njd Rijn, Maart 1907.

F. J. Los.

Sluiten