Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der nederlandsche geloofsbelij denis.

HOOFDSTUK VI.

De nederlandsche geloofsbelijdenis in België Tan 1566 tot 1648.

(EERSTE STUK).

De belijdenis des geloofs der belgische hervormde kerk is op tweeërlei wijs de belijdenis der nederlandsche hervormde kerk geworden. Negatief door den ondergang van België's staatkundige vrijheid en hervormd kerkverband. Positief door de officieele overname der belgische confessie door de nederlandsche hervormde kerk. Door het eerste hield de confessie van Guido de Brés op, de belijdenis eener kerk, welke ook, in België te zijn. Door het laatste werd zij voortaan de kerkbanier van ons, Noord-Nederlanders. Terwijl we haar lotgevallen op vaderlandschen bodem later zullen naspeuren, wikkelen wij in dit hoofdstuk den draad harer geschiedenis in het zuiden ten einde toe af.

Slaan we vooraf een blik op de staatkundige gebeurtenissen der alles beslissende jaren 1566 tot 1585.

Tweemaal, ik spreek naar den mensch, hebben staatkundige en godsdienstige vrijheid kans gehad, in oudBelgië bestaansrecht te veroveren. En tweemaal hebben

19

Sluiten