Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK VI. l)e nederlandsche geloofsbelijdenis i" België van 1566 tot 1648.

(DERDE STUK).

De geloofsbelijdenis eener kerk is het gemeenschappelijk eigendom dier kerk. Zij behoort niet meer toe aan den oorspronkelijken opsteller. Ook is zij geenszins het privaat bezit van één persoon of gemeente. Zij is de schat der landskerk. De kerk bewaart en vermeerdert dien schat, door op haar breedere kerkvergaderingen, dat is op classen en synoden, door voorlezing en onder teekening de confessie te handhaven, of haar te herzien en te doen drukken.

Reeds kennen we eenigzins de politieke en godsdien stige geschiedenis der belgische Gereformeerden gedurende de jaren 1566-1648. Thans gaan we bespreken wat de belgische synoden van 1566—1585 verrichtten met betrekking tot de nederlandsche geloofsbelijdenis.

De belgische synoden. Helaas! ons wacht van stonde aan een teleurstelling. Het verhaal harer handelingen vertoont een gaping van vier jaren lang, juist gedurende

Sluiten