is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had de onderteekening der confessie slechts aan de predikanten voorgeschreven. De synode drong aan, dat ook ouderlingen en diakenen de belijdenis zouden onderteekenen. Desgelijk had reeds de kruissynode van de Spruit [le Bouton, Armentières] van 26 April 1563 bepaald: Gekozen ouderlingen en diakenen „zullen onderteekenen de belijdenis des geloofs, die onder ons is vastgesteld".

Uit de particularia (faictz particuliers) der synode zij de uitdrukking „de kerken van onze belijdenis" (les Eglises de nostre Confession) vermeld. Een bewijs van het recht gebruik der confessie als herkenningsteeken der kerk.

Uit de Memories en waarschuwingen (Memoires et advertissementz) stip ik het besluit der synode aan, „dat men de leerlingen der Universiteit te Leiden niet zal betrekken om te dienen in den dienst des Evangelies, dan op advies en volgens het oordeel der Professoren in de theologie". Al weer geen gebruik maken van de confessie.

De vierde kerkvergadering uit het jaar 1577 is de classicale vergadering van den Palmboom [la Palme, Doornik] van 7 October '77. Eigenaardig is artikel 7 van haar acten ').

I) I Classicale vergadering van 17 Febr. 1577 van den Palmboom [la Palme, Doornik]. — II. «Artikelen besloten en vastgesteld den 30sten Meidag van het jaar 1577 in de vergadering der Ministers en Ouderlingen (te de Wijnstok) [la Vigne. Antwerpen] die volgen, te weten de Minister en Ouderlingen der Kerk van den Oost-Olijfboom [1'Olive Orientale ou première bevatte de gemeenten van Meenen enz.], de Minister der Kerk van den Wijnstok, een naburige Minister, de Ministers der Kerken van den Palmboom, den Arend en bet Anker [la Palme, Doornik; 1'Aigle, Valenciennes; 1'Ancre, Orchies], hebbende vier Ouderlingen er van, twee Ouderlingen voor de Kerk van den West-Olijfboom, een afgevaardigde voor de Kerk van de Garf [la Gerbe, Douay], een Diaken voor de Kerk van de Roos [la Rose, Rijssel]". — III. „In den naam Gods. amen. Artikelen besloten in de Synode gehouden te Dordrecht den 25sten Junidag 1577 samengesteld uit Ministers en Ouder-