Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De krijgstoerusting der gevluchte edelen heeft de executie der beide graven verhaast. Wel mislukten de eerste pogingen, om den hertog aan vele zijden tegelijk te bespringen ')• Doch graaf Lodewijk van Nassau genoot tijdelijken voorspoed. Hij overwon 24 Mei 1568 bij Heiligerlee graaf Aremberg, en sloeg het beleg om Groningen. Doch Alva zelf verstrooide zijn benden 21 Juni bij Jemmingen aan de Eems.

De vrijheidlievenden onder de Nederlanders hadden reeds toen hun voornaamste hoop op Oranje zeiven gebouwd. In den nazomer van 1568 trok hij in het Zuiden des lands met een groot leger te velde. De veldtocht des prinsen werd helaas een grootsche mislukking. Zijn overtocht over de Maas was een meesterstuk, dat zelfs Alva verbaasde. Doch de hertog had belangrijke steden en sterkten van garnizoen voorzien, sneed den prins allen leeftocht af, en vermeed een beslissend gevecht. Geen stad van belang opende voor het bevrijdingsleger haar poorten. Nog was België tot het uiterste niet getergd. Nog was het Gods tijd niet. Geldgebrek noopte den prins, zijn volk naar Frankrijk te voeren en af te danken.

Het vóórspel van den tachtigjarigen oorlog, de krijgsbedrijven van 1568, zag Alva in zijn blindheid reeds aan voor het einde van den kamp 2). Hij achtte dus nu,

plaatsnaam, 1568. Vgl. ook de biografie van Egmond en Hoornedoor Juste, 1862. Keizer Maximiliaan II schreef eigenhandig intercessies voor graaf van Egmond, 10 en 11 Nov. 1567. Een derde schrijven, van de voorbede der keurvorsten begeleid, is ongedateerd. Voor den graaf van Buren, Oranje's oudsten zoon, wendde hij zich tot Filips in een schrijven van 10 Dec. 1569, en in een naastvolgende van 20 Dec. voor de gravin van Egmond en haar kinderen, die hij 1 Aug. '70 opnieuw aan zijn genade aanbeval.

1) In het land van Gulik werden 25 April 2000 Geuzen verslagen. In het stadje Saint-Valléry op de fransche grens werd de heer van Cocqueville met 800 man gevangen genomen.

2) Alva waarlijk niet alleen. De bloeddorstige paus Pius V, zijn waan deelende, zond den hertog in het voorjaar van '69 een gewijden hoed en dito zwaard.

Sluiten