Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK VII.

De Nederlandsche geloofsbelpenis in de Duitsche ballingschap.

III. Het convent te Wezel, 1568.

Waar Rijn en Lippe samenvloeit, niet ver van onze grens, ligt het aloude Wezel ')• Evenals gansch Duitschland, was de stad van den heiligen Antonius2) eeuwen lang in de diepste bijgeloovigheid verzonken. Door het humanisme en de broeders en zusters des gemeenen

1) Geschichte der evangelischen Kirche von Cleve = Marck etc. von Dr. Heppe, Iserlohn 1867. Reformationsgeschichte der Stadt Wesel, bis zur Befestigung ihres reformirten Bekenntnisses durch die Weseler Synode, von Albrecht Wolters, Pfarrer zu Bonn, Bonn 1868. Een wonderschoon typisch Duitsch boek, 478 Seiten groot. I'. W. Cuno, Geschichte der wallonisch- und franzüzisch-reformirten Gemeinde zu W-iel. (Geschichtsblatter des Deutschen Hugenotten-Vereins. Zehnt V, St. 2-4, Magdeb. 1895). J. Hillraann, Die Evangelische Gemeinde Wesel und ihre Willibrordkirche... Beitrage zur Geschichte derselben. Düsseldorf 1897.

2) De beschermheilige van Wezel, Antonius de kluizenaar, steeds met een zwijn afgebeeld, ontving in de middeleeuwen vele offers. Vooral ook speenvarkentjes, die met bellen om den hals door de stad liepen, door de algemeens vroomheid gevoed, en tegen den aanvang van den winter ten bate der kerk verkocht werden.

Sluiten