Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gereformeerde leeraars te disputeeren, hetwelk dezen waardig beantwoordden met een bede om eendracht en vriendschap1). Toen de dweper na eenige maanden woeden en razen vertrok, had hij Viglius' verwachtingen volkomen vervuld.

In het jaar der verschrikking 1567 toog Willem van Oranje over Kleef naar Dillenburg. Tallooze Nederlandsche ballingen vervulden de Rijnlanden.Binnen Keulen 's muren leefde een groote schaar 2). Vooral uit 's Hertogenbosch 3), bovenal uit Antwerpen, trokken honderden naar Wezel, waar de burgerij hen met open armen ontving. De vluchtelingen namen er de vraag naar de kerkinrichting, welke te Antwerpen verhandeld maar niet afgehandeld was geworden, weder op. Zij wilden, den zwakken tot sterking, een middenpunt een centrale regeering vormen.

Heeren, die voor u geleden heeft", gelijk immers ook voor tijden de Begharden en Beghijnen voor hun maaltijden gezegd hebben: ,,lk wil nederzitten en eten, onzes lleeren lijden niet vergeten, zijn kruis is mijn disch, zijn nagels mijn visch, zijn lijf mijn spijs, zijn bloed mijn drank, Heer ik zeg u lof en dank"! — In den breede weid Flacius wederlegd door J. Ravesteyn Tiletanus, Confcssionis sive doctrinae, quae nuper edita est a rninistris, qui in Ecclesiam Antwerpiensem irrepserunt et Angustanae Gonfessioni se assentiri profitentur, succincta confutatio. Lovanii, P. Zangrius 1567. Fransch: J. Ravesteyn de Tilt, Confutation brieve de la Confession ou doctrine, laquelle puis uti pen de teinps a esté publiée par les ministres, qui sont couverteinent entré en 1'Eglise d'Anvers, et font profession de s'accorder a la Confession d Ausbourg. Anvers, P. Keerbergen 1568.

1) Epistre et amiabh remonstrance d'un ministre de notre redempteur [Ant. Gorano] aux pasteurs de 1'eglise tlamengue d'Anvers lesquelz se noinment de la confession d'Augsbourg les exhortant a eoncorde et amitié avec les aultres ministres de 1'evangile. 2 Jan. 1567. Anvers. Over Antonius Corranus zie C.Sepp, Bibliograplusche inededeelingcnt 65 87.

2) Ch. A. Rahlenbeck, Les bannis du duc d'Albe & Cologne, Brux.

3) Na het bericht der nederlaag van Oosterweel (11 April 1567) trokken de predikanten en meeste Hervormden naar het land van Kleef, van de stadsregeering ontvangende gezegelde en geteekende acten van certificatie, dat zij niet ter oorzake van oproer vertrokken. J. van Oudenhoven, Beschryving der Stad van 's Bosch, 142 v.

Sluiten