Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK VIII.

De Jiederlandsche geloofsbelijdenis in Nederland gedurende de zestiende eeuw.

I. Staatkundig Overzicht.

Groote gebeurtenissen in onze volksgeschiedenis stempelen 1572 tot een tweede wonderjaar. In 1566 werden de openbare preek en de beeldstorm, de vernietiging bijkans en de schielijke herstelling van het gezag der Regentes zoo vele wonderen geacht. Zes jaren later waren de gisting in al de Nederlandsche Gewesten en de opstand van het Noorden, de veel belovende optocht en de jammerlijke aftocht van het prinselijk leger, minstens even opmerkelijk. 1572 werd het geboortejaar van Neerlands vrijheid').

1) Voor driehonderd jaren, Gedenkwaardige bladzijden uit onze geschiedenis, ieder een jaar omvattend. Bundel III, Anno 1572, H. J. van Lummel, De verrassing van den Briel, of 't ongedachte gebeurd. M. Cohen Stuart] Een martelaar. Prof. G. W. Brill, De Parijsacht bloedbruiloft en hare gevolgen. Dr. A. W. Bronsveld, Enkhuizen's bevrijding. Bundel IV, Anno 1573. H. J. van Lummel, De slag op de Zuiderzee, of de victorie te water. j. P. Schaber g, Haarlem's beleg, of de worsteling op leven en dood. ii. j. van Lummel, Middelburg genomen. A. van Toorenenbergen, De slag op de Mokerheule.

Sluiten