Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK VIII.

De Nederlandsche geloofsbelijdenis in Nederland gedurende de zestiende eeuw.

II. Kerkelijk Overzicht.

Toen in 1577 paltsgraaf Casimir aan de spits van eenige duizenden tot Arnhem's poorten introk, bevond zich bij die hulptroepen een begaafd 32-jarig Duitsch veldprediker. Zijn oorspronkelijke naam was Johannes Puts (Puteanus). Maar zijn leermeester Zacharias Ursinus te Heidelberg had hem wegens zijn geleerdheid Fontanus genoemd, zeggende: „Men weet hier van geen putten; hier zijn fonteinen. Gij zult uit de heilfontein der Heilige Schrift drinken, en anderen daaruit te drinken geven: heet daarom Fontanus". Inderdaad werd de ex-professor en -hofprediker een heilfontein voor stad en land. De goddelijke Voorzienigheid had Johannes Fontanus bestemd om Arnhem's eerste predikant en de hervormer van Gelderland te zijn ')•

1) ik schrijf hier geen volledige geschiedenis der Nederlandsche Kerkhervorming, maar tracht schetsen ter inleiding, ter oriënteering, op te stellen. Meer niet. Dr. G. H. Ris Lambers, De Kerkhervorming op de Veluwe 1523 -1578. Barnev. 1890. J. Anspach, J. Fontanus, een kerkelijk

Sluiten