Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beroemdheid worden. Voorts ons reeds bekende predikanten ais Johannes Miggrodius van Veere, en Jacobus Michaël, Johannes Lippius en Bartholdus Wilheimi dienaren van Gods Woord te Dordrecht. Ook ons onbekenden als de predikanten van Brielle en Vlissingen, Rotterdam en Delft, Zierikzee en Schoonhoven, Naaldwijk en Schiedam.

Onder de afgevaardigde ouderlingen trekt die van Dordrecht Jan Canin onze aandacht. Alles behalve een steil rechtzinnig man, deze boekdrukker 1).

Met welke vreugdevolle verwachtingen de synode van haar voorstanders begroet werd, leert ons een schrijven der Classis Voorne uit dien tijd. En van welken gezonden geest vergaderden en afwezigen bezield waren, getuigen de volgende bewoordingen daaruit.

„En alzoo wij dezelven [de beide afgevaardigden der Classis] wel zóó kennen, dat zij met de gansche vergadering Gods Woord alleen in zaken des geloofs, en in de ordening der Kerken het exempel der allerbeste Gereformeerde Kerken tot hun eenig richtsnoer zullen nemen, zoo twijfelen wij niet denzelven onze gecommitteerden alzulke autoriteit te geven alsof onze gansche Classe van Voorn, Putten en Overflakkee en een iegelijke Kerk bijzonder in dezelve gelegen daar tegenwoordig waar".

Van belijdenis-vereering, of van „belijdenis dwang" het spooksel van sommigen thans, geen sprake. Wel van Christelijke vrijheid in Bijbelschen zin. De Kerken van Noord-Holland „vertrouwen den broederen wel toe dat zij Christelijk meenen te handelen naar den regel der Christelijke vrijheid, gelijk men alle Adiaphora -) behoort te verhandelen tot gemeene stichting".

1) Ook de „hoogh-geleerde predicant" Petrus Dathenus woonde de synode bij, ofschoon zijn naam in de Handelingen niet opgeteekend is. Schotel, Kerkel. Dordrecht, I 121.

'2) Zaken die niet te onderscheiden, dus gelijk en onverschillig, noch goed noch kwaad zijn. J. C. Suicerus, Thesaurus ecclesiasticug, Atnst. 1682, in voce

Sluiten