Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK VIII.

De geloofsbelijdenis in Nederland gedurende de zestiende eeuw.

§ 4. De Dordtsche synode van 1578.

De unie van 1576 tusschen Holland en Zeeland, die onze vorige paragraaf aanstipte, kon den val van Zierikzee niet verhinderen, 's Lands toekomst werd zeer donker. Doch juist nu schiep God uit duisternis licht. De belegeraars, van de plundering der overwonnen stad weerhouden en het wachten op achterstallige soldij moe, rebelleerden openlijk.Straks werden door het gansche land de Spaansche heirscharen tot roofbenden. Bij de pacificatie van Gent 8 November 1576 verbonden zich al de Nederlandsche Gewesten tot uitdrijving der plunderaars.

De Gentsche bevrediging met haar amnestie en schorsing der bloedplakkaten droeg eigenaardige gevolgen. In Holland en Zeeland keerden vele. Roomschen weer, door hun ballingschap niet weinig geprikkeld. In de overige gewesten kwamen duizenden verwanten van martelaren en verjaagden sinds Alva terug. Hun langdurig lijden en strijden, gevolgd door zulk een verrassende wisseling in hun lot, had hen met onstuimigen moed vervuld. In de

Sluiten