Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eersten mensch en de erfzonde bevatten den tekst van 1566.

In artikel 16 over de uitverkiezing handelend heeft de tekst van 1561 een grove fout. „Sans aucun esgard de leurs oeuures iustes". Dit „iustes" moet zijn „iuste" en behoort bij het volgende. Het is niet denkbaar, dat men in 1566 niet zou verbeterd hebben. In ieder geval geeft 1580 de ware lezing: „a savoir misericordieux et iuste. misericordieux en retirant... sans aulcun esgard de leurs oeuures: iuste, en laissant". Evenals in 1566 eindigt hiermee het artikel.

We stellen dus vast: De geschreven Fransche tekst van 1580 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis komt overeen met dien van 1566, behoudens kleine taalverbeteringen.

Uit ons Hoofdstuk VI herinneren zich de lezers het gerucht makende Bergsche boek, het ultra-luthersche belijdenisschrift van Mei 1577, dat onder den titel „Vrome eendracht, Concordia pia", de Gereformeerden buiten de Christelijke gemeenschap sloot. De vergadering van Gereformeerden uit alle landen, in September 1577 te Frankfort bijeengekomen, besloot tot een gezantschap aan deDuitsche vorsten en tot het ontwerpen van een algemeene Gereformeerde geloofsbelijdenis. Deze laatste zou door Ursinus en Zanchius ontworpen, en ter overweging naar Zwitserland en Frankrijk gezonden worden ').

1) Tous les synodes nationaux des eglises reformées de Franee. au xquels on a joint des maridemens roiaux, et plusieurs lettres politiques, sur ces matieres synodales,... par Monsieur Aymon, Theologie» etjurisconsulte reformé. Deux tomes. A la Haye 1710. Een standaardwerk. Les progres et les catastrophes de la religion reformée en France, p. 1—288. Table de tous les synodes nationaux de France, p. 289. In Tome premier 20 eerste (1559—1612), Tome second 9 laatste synoden (tot 30 Nov. 1659). De negende synode is die van Ste Foi, 2 Fevier 1578, p. 126—137. Aldaar p. 131—133 in 3 artikelen een Projet de reunion entre toutes les Eglises Reformées et Protestantes du Monde Chrestien. Spreekt van request aan Puitsche vorsten, en uniforme geloofsbelijdenis. En noemt vier predikanten, die haar op verzoek der Frankfortsche vergadering zullen onderzoeken.

Sluiten